Online aanmelden

Online uw verzoek tot vordering afgeven? Meldt deze aan!
Incasso calculator

Factuurbedrag
BTW plichtig
Incasso kosten
 
Online betalen met iDEAL
Adres:
Kleinzand 76
8601 BK Sneek
Postbus 2027
8600 CA Sneek
Telefoon:
Fax:
e-mail:
0515 46 20 87
0515 46 26 88
info@gdwplus.nl

Debiteurenbeheer als cement in uw klantrelatie

Het correct uitvoeren van debiteurenbeheer is zeker geen risico op verstoring in uw klantrelatie. Sterker nog, bij een juiste uitvoering ervan versterkt het de relatie met uw klant.

Te vaak wordt debiteurenbeheer gezien als het ‘achter rekeningen aanjagen’.  Een onterechte houding. Bij het overgrote deel van uw klanten is geen sprake van onwil. Onduidelijkheid over betaaltermijnen, de eigen administratie niet op orde hebben of het gewoon vergeten zijn de grootste redenen voor niet tijdige betaling.

Hoe mooi is het dan als uw debiteurenbeheer uw klant hieraan helpt herinneren? Niet door bestraffend toe te spreken. Juist door klantvriendelijk uw klant te helpen vergroot u de goodwill van uw klant. Het enige wat het onderscheid maakt is de toon van uw betalingsherinnering. 

Als voorbeeld, gebruikt u zinnen als ‘Volgens onze administratie hebben wij nog geen betaling van factuurnummer 1234 mogen ontvangen.’ en  ‘Wij verzoeken u het verschuldigde bedrag binnen 5 werkdagen over te maken op onze rekening’.

Of gebruikt u een formulering als: ‘Wellicht bent u nog niet in de gelegenheid geweest uw factuur te voldoen’ en ‘Uw betaling binnen 5 dagen wordt enorm op prijs gesteld.’

Wilt u weten hoe klantvriendelijk uw aanmaning is? Indien u uw tekst naar info@debiteurenbeheerplus.nl mailt dan ontvangt u binnen drie dagen een reactie hierop. Met daarin vermeld wat u zeker kunt laten staan in uw formulering. En waar de formulering nog klantvriendelijker kan. Zodat debiteurenbeheer een versterkend onderdeel wordt van uw relatiebeheer.

Stuurt u een paar dagen voor het verstrekken van de betaaltermijn een korte reminder naar uw klant?


Terug naar het overzicht