Online aanmelden

Online uw verzoek tot vordering afgeven? Meldt deze aan!
Incasso calculator

Factuurbedrag
BTW plichtig
Incasso kosten
 
Online betalen met iDEAL
Adres:
Wijchenseweg 118
6538 SX Nijmegen
Postbus 556
8200 AN Lelystad
Telefoon:
Fax:
e-mail:
0515 46 20 87

info@gdwplus.nl

Gerechtsdeurwaarder

De gerechtsdeurwaarder is een door de Kroon benoemde openbaar ambtenaar die een eigen rechtspraktijk heeft, te vergelijken met die van een notaris. Hij is niet in dienst van enige instantie, maar is, behalve openbaar ambtenaar, vrije beroepsbeoefenaar en dus zelfstandig ondernemer en als zodanig aansprakelijk voor de door hem geleverde diensten.

Het beroep van gerechtsdeurwaarder kent eigenlijk twee kanten. In de eerste plaats is hij de door de Kroon benoemde openbaar ambtenaar en voorts is hij zelfstandig ondernemer die opdrachtgevers adviseert op juridisch terrein en incasso-opdrachten uitvoert.

Als openbaar ambtenaar dient de gerechtsdeurwaarder een aantal taken te verrichten die bij wet zijn geregeld en door niemand anders kunnen worden verricht.  

Deze taken zijn:

  • Het uitbrengen van exploten, dit houdt in dat de gerechtsdeurwaarder er zorg voor draagt dat dagvaardingen, vonnissen en overige aanzeggingen en mededelingen de betrokken personen bereiken.
  • De tenuitvoerlegging van gerechtelijke uitspraken en vonnissen door middel van beslaglegging op het vermogen van de nalatige schuldenaar.
  • Daarnaast kan de gerechtsdeurwaarder veilingen organiseren en/of het toezicht houden bij openbare verkopingen van roerende zaken.