Online aanmelden

Online uw verzoek tot vordering afgeven? Meldt deze aan!
Incasso calculator

Factuurbedrag
BTW plichtig
Incasso kosten
 
Online betalen met iDEAL
Adres:
Wijchenseweg 118
6538 SX Nijmegen
Postbus 556
8200 AN Lelystad
Telefoon:
Fax:
e-mail:
0515 46 20 87

info@gdwplus.nl

Stappenplan aanmaningsprocedure

Per 1 juli 2012 gelden er nieuwe regels met betrekking tot het incasseren van uw vordering. Hieronder geven wij in een stappenplan weer hoe uw aanmaningsprocedure eruit moet zien om aanspraak te maken op buitengerechtelijke incassokosten.

Is uw debiteur een consument?

Als uw debiteur consument is bent u verplicht om uw aanmaningsprocedure aan te passen. Het stappenplan hieronder geeft stapsgewijs aan hoe u uw aanmaningsprocedure op de juiste manier uitvoert zodat u aanspraak kunt maken op de buitengerechtelijke incassokosten.

Is uw debiteur een bedrijf?

Als uw debiteur handelt in de uitoefening van een bedrijfsvorm verandert er weinig tot niets in vergelijking met de situatie voor 1 juli 2012 en kunt u na de vervaldatum op uw nota eerst een herinnering versturen en daarna een aanmaning of ingebrekestelling.

Stappenplan

  1. U verstuurt een factuur met een duidelijke betalingstermijn.
  2. Als de betalingstermijn is vervallen stuurt u een herinnering waarin u duidelijk aangeeft dat u de debiteur in gebreke stelt. indien er wederom niet betaald wordt binnen de door u gestelde termijn.
  3. Als de betalingstermijn van uw herinnering is vervallen dient u een aanmaning te versturen waarin u verplicht bent te vermelden:
  • Een termijn van 14 dagen, waarbinnen de debiteur de vordering nog kan voldoen.
  • De hoogte van het bedrag dat als vergoeding voor de buitengerechtelijke kosten in rekening wordt gebracht (zie onderstaande tabel) indien de debiteur niet binnen de gestelde termijn van 14 dagen betaalt.
  • De mededeling dat, indien u de vordering uit handen geeft, u de BTW niet kunt verrekenen en de buitengerechtelijke incassokosten met het BTW tarief wordt verhoogd.

 

In de onderstaande tabel kunt u de percentages zien welke moeten worden berekend over de enkele hoofdsom (zonder rente).

 Hoofdsom     Percentage   Minimale kosten   Maximale kosten 
 Over de eerste 

  2.500,00  

 15,0 %  

  40,00  

  375,00 

 Over de volgende 

  2.500,00  

 10,0 %  

 

  625,00 

 Over de volgende 

  5.000,00  

 5,0 %  

  

  875,00 

 Over de volgende 

  190.000,00  

 1,0 %  

 

  2775,00 

 Daarboven   

 0,5 %  

  

  6775,00 

Voorbeeld: De hoofdsom bedraagt 9.450,00. De vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten bedraagt dan 847,50; 375,00 (=15% van 2.500,00) + 250,00 (= 10% van 2.500,00) + 222,50 (= 5% van 4.450,00).

 

Schema als aanvulling bij het stappenplan

 

1. Factuur (inclusief vervaldatum)

2. Herinnering (inclusief ingebrekstelling en nieuwe termijn)

3. Aanmaning (inclusief de punten zoals hierboven aangegeven)

4. GDW+ Gerechtsdeurwaarder*Incasso

 

Indien u in uw aanmaningstraject heeft voldaan aan alle bovengenoemde plichten heeft u volgens de wet recht op een vergoeding van de buitengerechtelijke kosten waardoor wij deze kunnen opeisen bij uw debiteur.

Meerdere vorderingen

Indien u nog geen aanmaning heeft verzonden en u heeft meerdere vorderingen op uw debiteur dan dient u de hoofdsommen van deze vorderingen bij elkaar op te tellen voor een juiste berekening van de buitengerechtelijke incassokosten.

Voorbeeld: Zijn uw huurtermijnen voor twee achtereenvolgende maanden niet aan u voldaan dan dient u vervolgens een aanmaning te sturen voor beide maanden met daarin de verplichte termijn van 14 dagen.

Mocht u na het lezen van het stappenplan vragen hebben dan kunt u telefonisch contact opnemen met GDW+ Gerechtsdeurwaarder*Incasso. Wij staan u graag te woord.